Fontos tudnivalók adótanácsadóknak

A 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályba lépett rendelkezései alapján 2020. január 1-től jelentősen megváltozott az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzési kötelezettségének teljesítése

A kötelező továbbképzés rendszere 2020. január 1-jétől a következők szerint változik:

  • Az eddig ötéves továbbképzési időszak, naptári éves továbbképzési időszakká alakult át, (a továbbképzési időszak a tárgyév január 1-jétől december 31-ig tart.
  • A 2020. évi továbbképzési időszak 2020. január 1-jétől december 31-ig tart, ebben az időszakban kell továbbképzésre kötelezetteknek 20 kreditpontot gyűjteniük. A tárgyévben 20 kreditpont feletti többletpontok nem vihetők át a következő továbbképzési évre.
  • A 20 kreditpont megszerezhető minősített továbbképzési programok teljesítésével, valamint lehetőség van maximum 2 kreditpontot a minősített szakmai szervezeti tagság beszámításával szerezni. A minősített szakmai szervezetek köre megegyezik a mérlegképes könyvelő továbbképzéshez minősített szervezetek, szerveződések körével.
  • A 2020. január 1-től megvalósuló minősített továbbképzési programokon való részvételt az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők esetében a képzőintézmények jelentik a Pénzügyminisztérium felé, és így az eddigi kreditösszesítőt és az igazolásokat nem kell beküldeniük a továbbképzésen résztvevőknek (kreditigazolás beküldésére egy esetleges adategyeztetés, vagy ellenőrzés esetén lehet szükség a Pénzügyminisztérium felhívására).
  • A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka, függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától, 2019. december 31-ével lezárult.
  • A tárgyévi 20 kreditet 2020-ban teljesíteni kell a fent leírtak szerint.
  • Ha 2019. január 1-től 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek, akkor a 20 kreditponton felüli többletpontok esetén kérelmezhetik a Pénzügyminisztériumnál, hogy azt a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe beszámítsák.

A részletes tájékoztató a Pénzügyminisztérium honlapján.