Vizsgára jelentkezés, távolmaradás szabályai

A vizsgajelentkezés lehetséges módjai:

a) Online (kizárólag modulzáró vizsgákra)

 • Házi modulzáró és központi modulzáró vizsgákra lehetséges online módon is a jelentkezni a Pallas-fiókon keresztül, a beiratkozáskor megadott e-mail címével történő belépést követően, a „Vizsgára jelentkezés, vizsgák eredményei ” menüpontra kattintva.
 • Az online vizsgajelentkezés során a vizsga díját választhatóan vagy online bankkártyás fizetéssel vagy díjbekérő alapján átutalással lehet kiegyenlíteni. (Előre befizetett vizsgadíj esetén online jelentkezés nem lehetséges, csak személyes.)

b) Személyesen (modulzáró és komplex záróvizsgára egyaránt)

 • ügyfélfogadási időben a tanulmányi osztályon,
 • jelentkezési lap kitöltésével,
 • a vizsgadíj befizetésével készpénzben, bankkártyával vagy utalással (lásd lejjebb).
 • A vizsgadíjról szóló számla kiállítása és a jelentkezési lap leadása egyidőben történik.
 • Átutalásos fizetési mód választása esetén a befizetést a kiállított számla sorszámára történő hivatkozással tudjuk fogadni. A jelentkezést és a számla kérését az átfutási idő miatt minimum 8 nappal a jelentkezési határidő lejárta előtt szükséges lebonyolítani.
 • A komplex szakmai záróvizsga díja fizethető egyösszegben vagy két részletben is (az összeg fele jelentkezési határidőig, a másik fele a következő hónapban, - legkésőbb a vizsga előtt 20 nappal) .
 • Amennyiben esetleg személyesen nem tudod intézni jelentkezésed, olvashatóan kitöltött és személyesen aláírt jelentkezési lapodat meghatalmazott útján is eljuttathatod a tanulmányi osztályra (Jelentkezési lapok), illetve modulzáró vizsga esetén jelentkezhetsz online is.

FONTOS:

 • A vizsgára jelentkezőnek nem lehet fennálló tandíjtartozása.
 • Az előre befizetett vizsgadíj(ak) esetén online jelentkezés nem lehetséges, ebben az esetben személyesen szükséges vizsgajelentkezési lapot kitölteni a tanulmányi osztályon. Az előre befizetett vizsgadíj nem mentesíti a jelentkezőt a jelentkezési lap kitöltésétől!
 • Kérjük, hogy a komplex szakmai záróvizsgára történő jelentkezéskor végzettségét (a képzéstől függően érettségi / OKJ-s bizonyítvány / diploma) mutasd be. Ez annak ellenére szükséges ismételten, hogy a beiratkozáskor már bemutatásra került.

Jelentkezési határidő: Kérjük, hogy a vizsgalehetőségekről és jelentkezési határidőkről idejében tájékozódj a tanulmányi osztályon, illetve az interneten. (Vizsganaptárak)

FŐBB TUDNIVALÓK MODULZÁRÓ VIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN:

Határidőn túli jelentkezés: Központi modulzáró esetén a jelentkezési határidő lejárta után, de legfeljebb a vizsga napját megelőző 20. napig, az intézmény által összeállított modulzáró esetén a vizsga napját megelőző 3. napig, a vizsgadíjon felül a vizsga díjának 50%-a kerül különeljárási díjként felszámolásra. Ebben az esetben jelentkezni kizárólag személyesen, a jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj és az eljárási díj készpénzben vagy bankkártyával történő befizetésével lehet. Központi modulzáró esetén csak korlátozott létszámban fogadhatunk el utólagos jelentkezéseket.

Vizsgalemondás: A vizsgázó a jelentkezését a vizsgához tartozó jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonhatja. Ebben az esetben a teljes vizsgadíj jóváírásra kerül következő vizsgára történő jelentkezésnél. A jelentkezési határidő lejárta után történő visszamondás esetén viszont, ha a későbbiekben újra jelentkezik ugyanazon modul egy következő vizsgaidőpontjára, a vizsgadíj 50%-a fizetendő lesz.

Távolmaradás: Amennyiben a vizsgázó a modulzáró vizsgán, melyre előzetesen bejelentkezett (és ennél fogva a díját befizette), nem jelenik meg, távolmaradását nem kell igazolnia, a későbbiekben egy következő vizsgaidőpontra való jelentkezéskor a vizsgadíj 50%-a fizetendő.

FŐBB TUDNIVALÓK SZAKMAI VIZSGÁVAL (KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA) KAPCSOLATBAN:

Határidőn túli jelentkezés A jelentkezési határidő lejárta után a vizsga napját megelőző 20. napig 5000 Ft különeljárási díj fejében korlátozott létszámban elfogadhatunk jelentkezéseket. Ebben az esetben jelentkezni kizárólag személyesen, a jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj és az eljárási díj készpénzben vagy bankkártyával történő befizetésével lehet.

Vizsgalemondás: A vizsgázó a jelentkezését a vizsgához tartozó jelentkezési határidő lejárta előtt visszavonhatja. Ebben az esetben a teljes vizsgadíj jóváírásra kerül következő vizsgára történő jelentkezésnél. A jelentkezési határidő lejárta után, de legfeljebb a vizsga napját megelőző 20. napig a vizsga írásban történő lemondása esetén a vizsgadíj 100% jóváírásra kerül. Az ebben az esetben felmerülő 5000 Ft különeljárási díjat a következő vizsgajelentkezéskor kell befizetni. Az eljárási díj kizárólag készpénzben vagy bankkártyával fizethető be.

Távolmaradás: Amennyiben a vizsgázó a vizsgán bármilyen okból nem jelenik meg, a vizsgadíjat nem áll módunkban jóváírni, illetve visszafizetni. A távolmaradást ettől függetlenül mindenképp igazolni kell (orvosi vagy munkahelyi igazolás).

A jelentkezés módja más intézmények hallgatói számára (a fentebb leírtakon túl):

 • díjmentes vizsgáztatási szerződés megkötése
 • bemeneti feltételként meghatározott végzettség igazolása eredetiben
 • ha már voltál szakmai vizsgán: törzslapkivonat (belív, külív) + modulzáró igazolás a korábban teljesített vizsgákról; ha még nem: modulzáró igazolás