Mérlegképes könyvelő tanfolyam (közgazdász végzettséggel)

Közgazdász végzettséggel a teljes képzés 7 modulja közül 3-ból (Jogi, Gazdasági, Pénzügyi ismeretek) vizsgamentesség jár (felmentési díj nincs).

2018. június 21-ig beiratkozóknak 6000 Ft kedvezményt adunk
az OKJ-s tanfolyami tandíjból!

Mérlegképes könyvelő tanfolyam (OKJ 55 344 07, E-000493/2014/A004) részletei:

Csomagok, árak - a képzés két csomagban választható  standard
csomag
profi
csomag
272 tanítási óra
Elektronikus tananyagok
Tanulási és vizsgázási praktikák (4 óra)
16 óra számítógépes könyvelés gyakorlat
Éves Szakmai Támogatás Csomag (9 féle szolgáltatás)
22.000 Ft értékben
Hozzáférés a Szakmai Videótárhoz -
Vizsgakonzultációk: 2 alkalom ingyen - 8.000 Ft értékben
Tudatos karrier építés tippek (4 óra) -
Kupon, mely más képzéseinken beváltható 3.000 Ft értékben 8.000 Ft értékben
Kismamák és munkanélküliek kedvezménye: Hogyan térjünk vissza a munka világába? (4 óra)
Adótanácsadó végzettséggel 5% kedvezmény!
Csomag ára:   119.000 Ft 139.000 Ft
    helyett helyett
Kedvezményes csomagárak (tandíj):  

 107 000 Ft 

 125 000 Ft 

Tandíj fizetési konstrukciók

Regisztrációs díj: Nincs

Standard csomag esetében:

„A” lehetőség: 107e Ft. 59e Ft szerződéskötéskor, majd 6 hónapon keresztül 8e Ft/hó.

„B” lehetőség: 120e Ft. 30e Ft szerződéskötéskor, majd 6 hónapon keresztül 15e Ft/hó.

„C” lehetőség: 133e Ft. 7 hónapon keresztül 19e Ft/hó, első részlet szerződéskötéskor fizetendő.

Profi csomag esetében:

„A” lehetőség: 125e Ft. 65e Ft szerződéskötéskor, majd 6 hónapon keresztül 10e Ft/hó.

„B” lehetőség: 140e Ft. 44e Ft szerződéskötéskor, majd 6 hónapon keresztül 16e Ft/hó.

„C” lehetőség: 154e Ft. 7 hónapon keresztül 22e Ft/hó, első részlet szerződéskötéskor fizetendő.

Tankönyv és vizsgadíjak

Tankönyv: kb. 30e Ft (opcionális)
Elektronikus tananyagokhoz ingyenes hozzáférést biztosítunk (kidolgozott szóbeli tételek, gyakorló feladatok, vizsgasorok).

Vizsgadíj: Modulzáró vizsga (4 db): 10e Ft/modul, Komplex szakmai vizsga: 59e Ft

A vizsgadíjak a tanfolyam idejére szétosztva jelentkeznek.

Mérlegképes könyvelő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) »

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés
55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés
55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés
55 344 05 IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés

 

Betölthető munkakörök:

3614 Számviteli ügyintéző: Számviteli ügyintéző, Analitikus könyvelő, Főkönyvi könyvelő, Készlet- és anyagnyilvántartó

3611 Pénzügyi ügyintéző: Pénzügyi ügyintéző, Bérszámfejtő, Pénztáros, Számlaellenőr

4114 Adatrögzítő, kódoló: Adatrögzítő

4121 Könyvelő (analitikus): Analitikus könyvelő

4122 Bérelszámoló: Bérelszámoló

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó: Készlet- és anyagnyilvántartó

1411* Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője: Számviteli egység vezetője

2513* Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő: Könyvelő

2514* Kontroller:Kontroller, belső ellenőr

2521* Szervezetirányítási elemző, szervező: Szervezetirányítási vezető

*felsőfokú végzettség megléte esetében

 

Munkaterület leírása

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyébelőírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számvitelifeladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információsrendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Felmentések

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentési feltételei:

A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam és jogtudományi doktori fokozat.
A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999.(II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységekalól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáróvizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
10775 -12 Adózási feladatok ellátása,
10808 -12 Számviteli feladatok a gyakorlatban,
10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása,
10789 -12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgárajelentkező, ha a 35/2001. (X. 10.) PM rendelet hatályba lépését megelőzően kezdte meg képzését és különbözőszakon szerezte meg mérlegképes könyvelői szakképesítését, illetve felsőoktatásban megszerzett végzettség alapján regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel, vagy árszakértő képesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, de a szakképesítést még meg nem szerzett jelölt felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alóli felmentési feltételei:

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a komplex szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól.

Tudnivalók a képzésről

Oktatók

Megnézem az oktatókat

Továbbiak...

Partnerek