Biztos OKJ-s bizonyítvány

A bizonyítvány megszerzését a
Pallas 70 Oktatási Kft. az alábbiak szerint garantálja:

Intézmény részéről:

  • szakmailag színvonalas képzési program
  • szakmailag felkészült, gyakorlatorientált oktatók
  • szakmai anyagok
  • konzultációs lehetőség az oktatókkal
  • vizsgafelkészítők

A Képzésben résztvevő részéről:

  • tanórákon/kontaktórákon megjelenés
  • a képzés ütemezésének megfelelő egyéni tanulás, gyakorlófeladatok megoldása
  • vizsgafelkészítőn való részvétel

Amennyiben a fenti feltételek teljesülése esetén a szakmai képesítővizsga sikertelen, intézményünk a szakmai vizsgát követő maximum fél éven belül  (de legfeljebb a szakmai és vizsgakövetelmények megváltozásáig)  induló szakmai tanfolyamon biztosítja a képesítő vizsga sikertelen szakmoduljainak ingyenes újrahallgatását,  ha a csoportban van a jogszabályi követelmények alapján szabad férőhely.